Lúa mạch

Lúa mạch có thể là:

  • Lúa mạch đen hay hắc mạch thuộc chi Secale (bao gồm cả loài được gieo trồng có danh pháp Secale cereale).
  • Đại mạch thuộc chi Hordeum (bao gồm cả loài được gieo trồng có danh pháp Hordeum vulgare) là
  • Triticumlúa mì hay tiểu mạch.
  • Yến mạch, thuộc chi Avena
  • Tiểu hắc mạch (lai ghép giữa lúa mì và hắc mạch) hay × Triticosecale.
Biểu tượng định hướng
Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Lúa mạch.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.