Cây bụi

Cây bụi ở Nam Phi

Cây bụi hay cây bụi thấp hay bụi cây là các loài cây được phân biệt bằng một thân cây có rất nhiều nhánh và chiều cao ngắn hơn các loài cây thông thường, thường là dưới 5–6 m (15–20 ft) những không quá ngắn so với các loài cây thân thảo hay các loài cỏ. Một số lượng lớn các loài cây trồng có thể là cây bụi hoặc cây, tùy thuộc vào điều kiện phát triển. Diện tích cây bụi trồng ở công viên hoặc khu vườn được biết đến như một khóm cây hay một hàng cây. Khi cắt bớt những lá cây hay tĩa cây đối với những bụi cây có tán lá dày đặc thì những nhánh nhỏ và lá phát triển gần như nhau. Cây bụi thường cho sản phẩm là các loại quả mọng.

Danh sách

Một cây bụi cho quả mọng

Dưới đây là danh sách một số loài cây bụi (theo tên danh pháp hai phần)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
  • Ulex
  • Ulmus pumila celer
  • Ungnadia
V
W
  • Weigela
X
  • Xanthoceras
  • Xanthorhiza
  • Xylosma
Y
Z

Hình ảnh

Tham khảo

Liên kết ngoài

  • Phương tiện liên quan tới Shrubs tại Wikimedia Commons
  • Costermans, L. F. (1993) Native trees and shrubs of South-Eastern Australia. rev. ed. ISBN 0-947116-76-1